X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
والیبـال بندرانزلی
فعالیت های کانون ها و انجمن والیبال آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی
دوشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1390 :: 14:03 :: نویسنده : مهدی ستوده


 قوانین و مقررات والیبال


۱- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است. 

۲- یک تیم والیبال متشکل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.

۳- وظایف کاپیتان: شرکت در قرعه کشی – انتخاب زمین یا سرویس اول

۴- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

۵- کفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

۶-فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

۷-حضور هر تیم با کمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.

۸-در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلفی است.

۹- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می کند:

   ۱) استفاده از وسایل الکترونیک

   ۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۱۰- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۱۱- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

۱۲- داشتن راکت شماره دار برای تعویض ضروری است.

۱۳- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۱۴- وقفه های قانونی، استراحت و تعویض است.

۱۵- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.

۱۶- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.

۱۷- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شکستگی آنتن باشد.

۱۸- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.

۱۹- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.

2۰- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.

2۱- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث کارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.

2۲- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.

2۳- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.

2۴- لیبرو بدون اجازه داور وقتی که بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.

2۵- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.

2۶- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می کنند.

۲۷- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.

۲۸- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.

۲۹- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.

۳۰- خطاهای سرویس:

۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.

۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.

۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.

٤) با دو دست یا سر و پا بزند.

٥) رعایت نکردن چرخش.

۶) رها نکردن توپ هنگام زدن سرویس.


ساختار بازی ( Structure Of Play )

ساختار بازی (  Structure Of Play  )

 

* قرعه با سکه ( The Toss  ) :

قبل از مسابقه ، داور اول قرعه با سکه ( قرعه کشی ) را برای انتخاب و تعیین زدن اولین سرویس و انتخاب یک سمت زمین در ست اول انجام می دهد . چنانچه ست پنجم  باید انجام شود ، قرعه جدید انجام خواهد شد .

 تعویض بازیکنان (  of Playing       Substitutions )

تعویض عملی است که یک بازیکن پس از کنترل و ثبت شماره اش در برگ امتیازات مسابقه ، وارد زمین بازی شده و جای بازیکنی که زمین را ترک نموده است اشغال می نماید . برای تعویض دریافت اجازه از داور ضروری است .

 

*محدودیت های تعویض (  Limitations of Substitutions ) :

در هر ست حداکثر شش تعویض برای هر تیم مجاز است . در یک نوبت در خواست تعویض ، می توان یک یا چند بازیکن را تعویض نمود .

 

*مشخصات زدن توپ ( Characteristics Of The Hit  ):

توپ می تواند با هر قسمتی از بدن لمس شود .

توپ باید زده شود ، نه اینکه گرفته یا پرتاب شود . ریباند یا برگشت توپ به هر سمتی مجاز است . برخورد توپ به قسمتهای مختلف بدن مجاز است ، مشروط بر اینکه این تماس ها همزمان صورت پذیرد .

 

*خطاها در بازی با توپ ( Faults in Playing the Ball  )

1- چهر ضربه : یک تیم توپ را چهار مرتبه پیاپی لمس کند ، قبل از آنکه توپ را به زمین مقابل بازگشت دهد .

2- کمک گرفتن در زدن توپ : در داخل منطقه بازی ، بازیکن برای رسیدن به توپ از بازیکن هم تیم خود با هر نوع شی ء استفاده کند .

3-  گرفتن : یک بازیکن بجای زدن توپ آنرا بگیرد و یا پرتاب کند .

4- دو ضربه زدن : یک بازیکن توپ را دو مرتبه پیاپی لمس کند ، یا توپ بطور متوالی به نقاط مختلف بدنش برخورد نماید .

 

*سرویس ( Service  ):

سرویس عملی برای به جریان انداختن توپ در بازی است که به توسط بازیکن سمت راست ردیف عقب که در منطقه سرویس قرار می گیرد صورت می پذیرد .

 توجه مهم ، برخورد توپ سرویس به تور و عبور از آن بلامانع است .

 اجازه زدن سرویس ( Execution of The Service   )

داور اول بعد از کنترل اینکه هر دو تیم آماده بازی بوده و سرویس زننده توپ را در اختیار گرفته است ، با زدن سوت اجازه می دهد سرویس زده شود .

 

*اجرای سرویس ( E execution Of The Service  )

سرویس باید با یک دست یا هر قسمتی از بازو و ساعد و پس از پرتاب شدن یا رها شدن توپ از دست زده شود . برای زدن سرویس ، فقط یکبار پرتاب یا رها کردن توپ که به عنوان قسمتی از زدن سرویس را شامل می شود مجاز است . زدن توپ به زمین به حالت دریبل کردن و یا حرکت توپ از یک دست به دست دیگر به عنوان اجرای سرویس محسوب نمی شود و مجاز است .

سرویس زننده باید بعد از سوت داور اول در مدت زمان 8 ثانیه سرویس بزند ، هر سرویس که قبل از سوت داور اول زده شود ، باطل اعلام شده و باید مجدداً تکرار شود .

 

*تعویض زمین ها ( Change Of Courts )

بعد از هر ست تیم ها باید زمین ها را تعویض کنند ، به استثناء ست نتیجه . در ست نتیجه ، وقتی که یک تیم به امتیاز 8 برسد ، تیم ها باید بدون تأخیر زمین ها را عوض کنند ، با همان وضعیت ارنج و جاگیری .

 

*بازیکن لیبرو ( The Libero Playing )

هر تیم اختیار دارد از میان فهرست اسامی 12 نفر بازیکنان ، یک بازیکن متخصص دفاعی به عنوان لیبرو مشخص نماید .

لیبرو نمی تواند به عنوان کاپیتان تیم یا کاپیتان بازی معرفی شود . بازیکن لیبرو باید لباس یا حداقل پیراهن به رنگ متفاوت از رنگ پیراهن دیگر بازیکنان تیم بپوشد و باید مانند دیگر اعضای تیم ، شماره گذاری شده باشد .

 

*عملیات مجاز و تدارک شده برای لیبرو ( Permitted Actions Involving The Libero  )

لیبرو می تواند با هر بازیکن ردیف عقب جایگزین گردد . او محدودیت دارد که مانند بازیکن ردیف عقب عمل کند و مجاز نیست ضربه حمله را در هر نقطه ای از منطقه بازی به انجام رسانده و کامل کند و این در صورتی است که در لحظه لمس توپ ، ارتفاع آن از ارتفاع لبه بالای تور بیشتر باشد .

لیبرو حق زدن سرویس ، دفاع کامل روی تور یا قصد به دفاع را ندارد .


کسب یک امتیاز ، برنده ست و برنده مسابقه(  To Score a point To Win a Set and the Match )

 

*کسب یک امتیاز ( To Score a Point ):

تیم یک امتیاز کسب می کند :

1-  هنگامی که موفق شود توپ را در زمین بازی حریف خود فرود آورد.

2-  وقتی که تیم حریف مرتکب خطا شود .

3-  زمانیکه تیم حریف جریمه ای دریافت نماید.

 

*برنده یک ست ( To Win a Set ):

برنده ست تیمی است ( به استثناء ست نتیجه یا پنجم ) که قبل از حریفش 25 امتیاز کسب نماید و حداقل 2 امتیاز از تیم حریف بیشتر باشد . در حالت تساوی امتیازات 24-24 بازی ادامه می یابد تا یکی از تیم ها به برتری 2 امتیاز بیشتر برسد ( برای مثال 24-26 یا 25-27 و به بالا ..... ).

 

*برنده مسابقه ( To Win The Match ) :

پیروزی در مسابقه با تیمی است که در 3 ست برنده شود . در حالت تساوی ست ها 2-2 برای رفع تساوی ، ست نتیجه ( پنجم ) با 15 امتیاز انجام می شود ، به ترتیبی که برنده ست حداقل 2 امتیاز از حریفش بیشتر باشد .


قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید